Tipărire

Conform statutului RoSME, obiectivile și activitățile asociației vizează:

  1. Inițierea, implementarea si promovarea programelor proprii in domeniul educatiei, cultural-artistic, sănătăţii si culturii fizice;
  2. Susținerea proiectelor creatorilor și instituțiilor culturale și de învățământ românești, promovarea colaborării lor cu creatori si instituții similare din străinatate, încurajarea cooperarii culturale și a proiectelor internaționale;
  3. identificarea si organizarea unor proiecte culturale de anvergură, care să promoveze cultura romanească pe plan intern și internațional;
  4. editarea de cursuri, opere originale și traduceri, publicații științifice și culturale, reviste, albume, broșuri, pliante și alte materiale culturale sau sociale;
  5. organizarea de dezbateri, grupuri de gândire, conferințe, mese rotunde, turnee, expoziții, lansări de carte, dezveliri de monumente și alte mijloace de comemorare, simpozioane cu caracter cultural sau știintific;
  6. organizarea de cursuri, seminarii științifice, mese rotunde, ateliere de studiu, cu participare internă si internaționala, cu caracter permanent sau temporar, pentru perfecționarea profesională a specialiștilor din domeniul educatiei, artei si culturii fizice;
  7. acordarea de burse și premii pentru stimularea activității profesioniste in domeniile de interes ale Asociației;
  8. sprijinirea altor organisme şi organizaţii similare pentru a accede la granturi şi programe de finanţare, fie prin redactarea de proiecte în favoarea acestora fie prin instruirea personalului lor în acest scop;
  9. Asociația urmareăte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare existente, atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricaror alte acţiuni subsumate atingerii obiectivelor stabilite mai sus.
  10. Pentru a spori intensitatea dialogului si cooperarii, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, asociaţii si instituţii publice si private, din Romania sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de activităţi conforme cu scopurile Asociaţiei.