Societatea Română pentru Educație Muzicală a fost fondată în 2010 de Academia de Muzică Gheorghe Dima la iniţiativa şi prin implicarea unor personalităţi de activează în domeniul educaţiei muzicale din România.
Biroul administrativ al RoSME a fost situat în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, la Centrul de Excelență în domeniul Conexiunii educative, culturale și artistice europene, atribuțiile principale pentru secretariatul central fiind: responsabilitate pentru elaborarea și emiterea documentelor aferente, organizarea şi menţinerea legăturilor şi contactelor pentru diverse activități, transferarea de informații și shimbul de informații pe pagina de web a RoSME, construită pe site-ul Academiei de Muzică Gheorghe Dima.
Concentrându-se pe educația muzicală în școli, în anul 2010 RoSME a dat startul publicării următoarelor reviste:
- Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical/ ICT in musical field/ ISSN 2067-9408 (inclusă în EBSCO, CEEOL, SCIPIO);
- Atelier de didactică muzicală „Artă și Educație”/ Music education workshop „Art and Education” ISSN 2068-0694.
Începând cu anul 2013 RoSME s-a organizat într-un ONG ce îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu Academia de Muzică Gheorghe Dima şi Inspectoratul şcolar judeţean Cluj.

PROIECTE DE CERCETARE

- IDEI – Explorarea adaptării mijloacelor educaţionale on-line la învăţământul artistic muzical / Exploring the adaptation of on-line learning means to music education (Poiect finațat de CNCSIS/ Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior)
- OPMR – Observatorul Profesiilor Muzicale din Romania / Romanian Musical Professions Observatory (2010- Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013)
- PRAGURI – promovarea identitatii culturale prin traditii/ STEPS – promoting cultural identity trough tradition. (Proiect finanțat de Institutul Cultural Român- 2010)