Societatea Română pentru Educația Muzicală își propune să reunească profesori de muzică și muzicieni din România, luând inițiativă în  efectuarea de cercetări în ceea ce priveşte educația muzicală ca știință, să promoveze reforma de educație muzicală și de predare și să contribuie la sprijinirea educaţiei muzicale în facilitarea dezvoltării generale a fiinţei umane, alfabetizării şi instruirii culturale, să cultive elitele de înaltă calitate.

Conform Statutului RoSME, obiectivele şi activităţile asociaţiei vizează identificarea, iniţierea, proiectarea, susţinerea şi derularea unor proiecte şi programe privind educaţia, creaţia artistică, sănătatea şi cultura fizică.

Pentru a spori intensitatea dialogului şi a cooperării cu entităţi de profil, RoSME colaborează cu instituţii publice şi private, asociaţii şi fundaţii din România şi din alte ţări pentru realizarea în comun a unor activităţi specifice.

RoSME își desfășoară activitatea  pe următoarele direcții:

  • Educaţia muzicală preşcolară, din învăţământul primar şi gimnazial
  • Educaţia muzicală în învăţământul universitar
  • Management cultural
  • Artă şi Cultură
  • Muzică, Medicină şi Cultură fizică

organigrama ROSME